Konferencja "Przemysł motoryzacyjny w Polsce w 2009 r."

Oprac. e-sieci. na podst. www.paiz.gov.pl | 19/02/2009 11:18

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zorganizowała 17 lutego br. konferencję pt. „Przemysł motoryzacyjny w Polsce w 2009 r. - kondycja firm motoryzacyjnych i perspektywy na przyszłość”. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Gospodarki.


REKLAMA
Sektor motoryzacyjny jest jednym z największych sektorów przemysłu w Polsce oraz niekwestionowanym liderem eksportu. Udział branży w wartości sprzedanej przemysłu wynosi 9,5%. Zatrudnionych jest w niej 188 tys. osób.
W Polsce działa ponad 900 firm z branży motoryzacyjnej, z czego 300 z udziałem kapitału zagranicznego. W minionym roku Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zakończyła sukcesem 13 projektów z tego sektora, co pozwoli na utworzenie ponad 3720 miejsc pracy. Należy wymienić m.in. takie firmy jak: Gedia (wartość inwestycji 20 mln EUR, 350 miejsc pracy), ADPF (150 mln EUR, 700), Nidec Motors&Actuators (14,7 mln EUR, 500), Ford Werke GmbH (94 mln EUR, 800).W 2008 r. wyprodukowano ponad 864 tys. samochodów osobowych i prawie 127 tys. samochodów dostawczych, co oznacza o 14% więcej aut niż w 2007 (w sumie 992 tys. sztuk). W ubiegłym roku sprzedano natomiast ponad 378 tys. nowych samochodów - to o 9,3% więcej niż w 2007 r. Polska jest również jednym z czterech największych producentów autobusów w Europie. W 2008 r. wyprodukowano 4516 sztuk, a ich sprzedaż w stosunku do 2007 r. wzrosła prawie o 23% (1605 sprzedanych sztuk). Do największych producentów autobusów w Polsce należą fabryki: MAN, Solaris, Volvo, Scania, Autosan.
Przeważająca część produkcji branży samochodowej trafia na eksport (97,5 % produkcji samochodów osobowych i 96% dostawczych). Według szacunków AutomotiveSuppliers wartość eksportu w przemyśle motoryzacyjnym w 2008 r. może wynieść nawet 18,5 mld EUR. Dominującym rynkiem zbytu polskiego przemysłu motoryzacyjnego jest Unia Europejska, do której trafia około 80% eksportu w tym sektorze. Najważniejszym odbiorcą nadal pozostają Niemcy, gdzie w okresie od stycznia do października 2008 r. Polska sprzedała niemal jedną czwartą produkcji. Drugie miejsce przypada Włochom (17%), na trzecim utrzymuje się Wlk. Brytania (7%), a czwarte należy do Francji (5%).
Dynamiczny rozwój sytuacji gospodarczej istotnie wpływa na kondycję sektora motoryzacyjnego w Polsce. Poważne zagrożenie dla motoryzacji stanowią wzrost kosztów i drastyczne ograniczenie dostępu do kredytów, co jest m.in. powodem znacznego spadku popytu na samochody osobowe i dostawcze. Dodatkowo na sytuację w tej branży mają wpływ m.in. zmiany w zakresie uregulowań prawnych, a w szczególności w zakresie podatków.
Do końca 2008 r. sektor motoryzacyjny w Polsce rozwijał się w bardzo szybkim tempie. Aktualnie PAIiIZ prowadzi 14 ważnych, z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski, projektów tej branży. W porównaniu z grudniem ubiegłego roku ilość obsługiwanych inwestycji wyraźnie zmniejszyła się, co jest wynikiem ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Podobna sytuacja ma miejsce w napływie BIZ do Polski. PAIiIZ szacuje, że w 2008 roku wartość BIZ wyniesie 11,1 mld EUR (dane za okres od I do XI 2008), a w 2009 roku nastąpi spadek do 7-10 mld EUR. O wiarygodnych prognozach na kolejne lata trudno jednak dziś mówić.