Rząd proponuje zmiany w ustawie o kontroli skarbowej

Oprac. e-sieci. na podst. www.kprm.gov.pl | 19/02/2009 13:03

Większa skuteczność kontroli skarbowej i ograniczenie rozmiarów „szarej strefy”, dotyczącej zwłaszcza internetu. Nowe uprawnienia organów kontroli skarbowej, głównie w dostępie do informacji posiadanych przez inne instytucje. Takie mają być efekty zmian proponowanych przez rząd w przyjętym projekcie nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej.


REKLAMA
Zaproponowano także rozwiązania, które powinny zapobiec marnotrawieniu pieniędzy unijnych. W tym celu opracowano uproszczony system kontroli i audytu środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zmiany te będą miały szczególnie znaczenie w odniesieniu do audytu regionalnych programów operacyjnych, realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013.