Ranking najlepszych funduszy

Oprac. e-sieci. na podst. Investors TFI | 20/02/2009 12:39

Ile zarabiają inwestorzy najlepszych funduszy w Polsce, a ile w innych krajach? W tym cyklu porównujemy stopy zwrotu za trzy lata osiągnięte przez fundusze inwestycyjne w wybranych krajach, według danych na dzień 31 grudnia 2008 r. Bazujemy na oficjalnych źródłach Lipper Reuters, Analiz Online i stronach internetowych firm zarządzających funduszami. Dziś przyglądamy się rynkowi funduszy w naszym kraju.


REKLAMA
Pierwszą lokatę w czołówce funduszy inwestujących w giełdowe instrumenty finansowe działających w Polsce, biorąc pod uwagę kryterium stóp zwrotu otrzymał Investor FIZ zarządzany przez Investors TFI. Fundusz lokuje aktywa w akcje, obligacje, instrumenty pochodne na indeksy, waluty, towary i energię. Skład portfela jest zmienny, a proporcje instrumentów finansowych zależą od przewidywanej koniunktury rynkowej. Osiągnięty wynik Investor FIZ zawdzięcza inwestycjom na rynku polskim, jak też rynkach zagranicznych. Drugą i trzecią lokatę zajęły fundusze funduszy hedgingowych z rodziny Superfund. Inwestowały one w tytuły uczestnictwa luksemburskich funduszy typu managed futures (Quadriga Superfund SICAV). Podczas silnych spadków kursów akcji inwestycje na rynku futures okazały się niezwykle intratnymi.